تماس با من


اگر نیاز به خدمات مشاور در حوزه تبلیغات ، بازاریابی و یا برندسازی دارید، ضمن تکمیل این فرم لطفا این مطلب را مطالعه کنید. در این مطلب توضیح دادم که چگونه در این زمینه ها می توانم همراه شما باشم
و یا با شماره تلفن ۰۹۱۲۳۰۷۲۰۵۷ تماس بگیرید تا در زمینه مساله شما در سازمان با هم گفتگو کنیم.

(متاسفانه تا پایان سال ۱۳۹۷ امکان ارائه خدمات مشاوره به خاطر مشغله کاری نیست و تنها شرایط مذاکره برای عقد قرارداد جدید منتهی به سال ۱۳۹۸ وجود دارد)