یکی از مهم ترین بخش های یک آگهی تبلیغاتی “شعار” و یا “پیام” آن می باشد. ” شعار تبلیغاتی ” بخش مهمی  از یک کمپین تبلیغاتی است که مخاطب را در اغلب موارد، از مزیت تبلیغ آگاه می سازد. در این زمینه معمولا طراحی این شعار تبلیغاتی به عهده “کپی رایتر” یا همان تولید کننده محتوای است که در گروه خلاقه شرکت تبلیغاتی بتصویب می رسد. شعار تبلیغاتی می تواند یک جمله، یک عبارت یا از این دست باشد. همواره تاکید “کپی رایتر”ها بر ارائه یک شعار تبلیغاتی خلاق و تاثیرگذار است.و در سالهای اخیر شاهد تولید شعارهای قوی و خلاقی بوده ایم. اما متاسفانه گاهی همکاران در استفاده از صنایع ادبی، بویژه صنعت ” ایهام”، به بیراه رفته و به تولید شعارهای تبلیغاتی می پردازند که با فرهنگ ما، در تناقض است.
در چند ماه اخیر شاهد کمپین های مختلف بیمه رازی در زمینه خدمات گوناگون این بیمه هستیم. متاسفانه دست اندر کاران طراحی تبلیغات شرکت بیمه “رازی” در زمینه طراحی شعار تبلیغاتی نه تنها خوب عمل نکرده اند، بلکه شعار تبلیغاتی آن بنظر یک “ضدتبلیغ” صرف است.

بیمه رازی

“24 ساعته رازی می شوید”

هرچند در توضیحِ زیر متن شعار تبلیغاتی، کپی رایتر سعی در باز کردن “پیام” مورد نظر داشته است، اما به هرحال آنچه در نگاه اول، تبلیغ را در معرض تفسیر مخاطب قرار می دهد، همان شعار اصلی است. متاسفانه فکر می کنم استفاده از صنایع ادبی به هردلیل در جند سال اخیر بدون درنظر گرفتن عواقب و میزان اثربخشی تبلیغ تبدیل به یک مد شده است.

”در ادامه این روند اشتباه در زمینه انتخاب شعار
برای بیمه رازی، شعار تبلیغاتی مربوط به تبلیغ عید با عنوان :
” نوبهار است در آن کوش که رازی! باشی”
و شعار تبلیغاتی بیمه بازنشستگی :
” با رازی بازنشست شوید … ”
نه تنها کمکی به این مقوله نکرده است
بلکه بیمه رازی را
به نظر نگارنده بیشتر در مشکل
عدم تطابق فرهنگی شعار تبلیغاتی
گرفتار کرده است.“

علیجاه شهربانویی

مطالب مرتبط:
تیزرهای تبلیغاتی، میان ماه من تا ماه گردون …
تــب تبلیغات ! یا مد زدگی در تبلیغات ایران
سنجش اثربخشی تبلیغات در تاثیرپذیری مخاطب
بازخوانی پرونده یک تبلیغ از اپل، که دنیا را متحول ساخت!
تبلیغ خلاق می سازیم یا یک کسب و کار را در رسانه ها، جار می زنیم؟
تبلیغ روی پیراهن ورزشکاران
آسیب شناسی تبلیغات در ایران – بخش اول تبلیغات ممنوع
آسیب شناسی تبلیغات در ایران – قسمت دوم – عدم استفاده از تحقیقات در طراحی و اجرای برنامه های تبلیغاتی
آژانس یا شرکت تبلیغاتی شما از شما متنفر است و اصلا این را نمی دانید!

در این زمینه بیشتر مطالعه بفرمایید: