روز ۱۹ فروردین ۱۳۳۰ صادق هدایت در آشپزخانه آپارتمانی در خیابان شامپیونه شماره ۳۷ پاریس ، درز پنجره را با پنبه بست ، شیر گاز را باز کرد ، روی ملافه ای کف آشپزخانه خوابید و به بودنش پایان داد .

حال ۶۴ سال از پرواز هدایت با پناه بردن به گاز می گذرد ولی این جسم او بود که بردند در گورستان پرلاشز در قطعه مسلمان ها به خاک سپردند . سنگ سیاه خارایی که هنوز روی مزار او نشسته در این ۶۴ سال آنقدر روی خودش گل دیده که می شود بوی گل را از آن شنید .نمی دانم چند نفر از تمام دنیا به زیارت مزارش آمدند ، نمی دانم چندتا گلدان ، تاج گل ، دسته گل ، شاخه گل روی مزارش گذاشتند .نمی دانم چند کارت ویزیت ، یادداشت روی مزارش ریختند.

بوف کور

نمی دانم چه چشم های اصیلی بر سر این مزار به خود اشک دیدند .نمی دانم چند نوبت مراسمی بر سر این مزار اجرا شد.نمی دانم مردم دنیا و ایران تا چه حدی عشق و قدرشناسی و امتنان خود را به او ابراز داشتند ولی فقط یک موضوع بسیار مهم را می دانم ؛صادق هدایت با افکارش ،با آثارش ،با آنچه از او باقی مانده و تجلیلی که در تمام دنیا از او می شود زنده تر از ایامی است که جسمش زنده بود .آثارش به ۲۹ زبان مردم این دنیا ترجمه شده و شاهکارش « بوف کور » بر تارک رمان های سوررئالیست جهان می درخشد .
پرواز او یک آغاز بود .

صادق هدایت

به من تسلیت نگویید .فقط از او یاد کنید . جهانگیر هدایت.

نقل از صفحه ی رسمی “صادق خان هدایت

برای دسترسی به برخی آثار استاد “صادق هدایت” لطفا اینجا کلیک نمایید.

در این زمینه بیشتر مطالعه بفرمایید: