چگونه فولکس‌واگن می‌تواند شروع به بازسازی برند خود کند؟

بازسازی برند

مقدمه: هنوز چند هفته از رسوایی بزرگ شرکت فولکس واگن نمی گذرد و همانگونه که مستحضرید ارزش سهام این شرکت بشدت افت کرده است و میزان محبوبیت آن به خاطر فریبکاری بزرگ شرکت کاسته شده است. در این میان مدیران شرکت باید برای بازسازی برند این غول صنعت ماشین سازی چه راهکارهایی را درپیش گیرند؟ متنی که پیش روی دارید به صورت خلاصه به این مساله یعنی بازسازی برند در این برهه ی حساس می پردازد و راهکارهایی عملی را به مدیران فولکس واگن پیشنهاد می کند. از جناب آقای سید محمدرضا باطنی، دوست دانشمند و فرهیخته ام که زحمت تنظیم و ترجمه این متن را بعهده داشتند، بی نهایت سپاسگزارم.
علیجاه شهربانویی ادامه مطلب