گزارشی از اولین جلسه شورای آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار

مدرسه کسب و کار بن ژیوار

گزارشی از اولین جلسه شورای آموزشی مدرسه کسب و کار بن ژیوار / این جلسه که با عنایت های ویژه خداوند متعال در تاریخ بیست و ششم دیماه ۱۳۹۴ و به ریاست جناب آقای پروفسور ساعتچی  در محل مدرسه کسب و کار بن ژیوار برگزار شد، استادان به بحث و تبادل نظر در زمینه های مختلف ابعاد آموزشی پرداختند. ادامه مطلب