کوتاه نوشته دیوید اگیلوی ۱

6

هرگز تبلیغی ننویسید که تمایلی ندارید همسرتان آن را بخواند. مسلماً به همسرتان دروغ نمی گویید پس به همسر من نیز دروع نگویید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.