دیجیتال مارکتر یا برده نوین! نقدی بر ارتباط شرکت ها با دیجیتال مارکترها

دیجیتال مارکتر شب و روز ندارد! این نوشته را تقدیم می کنم به تمام دیجیتال مارکتر هایی که برای انجام وظایفشان روز شب نداشته و ندارند و بخشی از زندگی شان وقف تاثیرگذاری بیشتر می شود. ساعت ۸ شب است و مشغول تدریس به دانشپذیران هستم و با تمام انرژی سعی می کنم اندیشه های راسر ریوز و مفهوم USP را به آنها منتقل کنم که ناگهان صدای یادآوری کننده تلفن یکی از شاگردانم تمرکزم را بهم می ریزد. با دلخوری به او که به موبایلش چشم دوخته، خیره می شوم. با ناراحتی می گوید:” استاد ببخشید، این مربوط به…

بیشتر بخوانید
19
اشتراک‌گذاری