عمومی

ارتباط نرخ تورم و بیکاری از دیدگاه فیلیپس

ارتباط نرخ تورم و بیکاری از دیدگاه فیلیپس

منحنی فیلیپس (Philips Curve) نشان‌دهنده ارتباط میان نرخ تورم و نرخ بیکاری است. اگرچه کسانی قبل از فیلیپس به مطالعه ارتباط میان این دو متغیر اقتصادی پرداخته بودند، اما تحقیقات وی راجع ‌به تورم دستمزدی و بیکاری در بریتانیا در فاصله‌ سال‌های 1861 تا 1957 نقطه عطفی در...

ادامه مطلب
Send this to a friend