مدیریت برند – مشاور بازاریابی برندینگ و تبلیغات https://alijah.work علیجاه شهربانویی Thu, 07 Nov 2019 12:27:22 +0000 fa-IR hourly 1 https://alijah.work/wp-content/uploads/2016/12/cropped-1623306-1-32x32.jpg مدیریت برند – مشاور بازاریابی برندینگ و تبلیغات https://alijah.work 32 32 ۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۸ میلادی منتخب موسسه معتبر Interbrand را بشناسید https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2018/ https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2018/#respond Wed, 16 Jan 2019 20:19:10 +0000 https://alijah.work/?p=5078 100 برند برتر سال 2018 میلادیبه اینتربرند، برترین برندهای جهانی ۲۰۱۸ خوش آمدید. یک دهه پس از بحران مالی جهانی، برندهایی که امروزه رشد سریعی دارند، همان‌هایی هستند که واقعیتِ مشتریان خود را درک کرده، شجاعانه و الهام‌بخش حرکت می‌کنند و تلاش‌های آنان به شکل شگفت‌انگیزی نتیجه می‌دهند. اینتربرند در سال ۲۰۱۸ افتخار دارد برای نوزدهمین بار متوالی ۱۰۰ برند […]]]> https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d9%84-2018/feed/ 0 برندینگ تجاری ۳۶۰ درجه مبتنی بر چرخه PDCA: بخش سوم https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8-2/ https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8-2/#respond Wed, 16 May 2018 20:44:25 +0000 https://alijah.work/?p=4574 برندینگ تجاریآنچه تا انتهای بخش دوم برندینگ تجاری ۳۶۰ درجه مبتنی بر چرخه PDCA گفته شده برنامه ریزی و اجرای فرایند بود. در بخش سوم بررسی خواهیم کرد که این به تنهایی کافی نیست و نیاز است تا از طریق سنجه های مختلف در مقاطع مختلف زمانی گوناگون وضعیت برند سنجیده شود تا میزان همخوانی آنچه […]]]> https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8-2/feed/ 0 برندینگ تجاری ۳۶۰ درجه مبتنی بر چرخه PDCA : بخش دوم https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8/ https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8/#respond Thu, 19 Apr 2018 09:59:43 +0000 https://alijah.work/?p=4502 برندینگپس از انجام فعالیت های مرتبط با برنامه ریزی برند در جهت برندینگ ۳۶۰ درجه که در اینجا مورد بررسی قرار گرفت، مطابق چرخه دمینگ نوبت به فعالیت های اجرایی می رسد تا در جهت هر آنچه برنامه ریزی شده است اقدامات مقتضی صورت پذیرد. فعالیت های اجرایی برندینگ (Do for Branding) معماری برند (Brand […]]]> https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-%db%b3%db%b6%db%b0-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8/feed/ 0 برندینگ تجاری ۳۶۰ درجه مبتنی بر چرخه PDCA : بخش اول https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-360-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/ https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-360-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/#respond Thu, 07 Dec 2017 21:32:31 +0000 https://alijah.work/?p=4287 brandingعصر برندینگ که از آن به عنوان عصر پسا بازایابی یاد می شود، در واقع به دنبال کشف و تاثیر گذاری بر تراوشات ذهنی انسان است. عصری که در آن بعضا عملکرد منطقی جای خود را به عملکرد احساسی می دهد. البته این جمله چالشی خواهد بود، چرا که سال ها بشر برای تبعین عملکرد […]]]> https://alijah.work/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%db%8c%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%db%8c-360-%d8%af%d8%b1%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%a8%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%da%86%d8%b1%d8%ae%d9%87-pdca-%d8%a8%d8%ae%d8%b4/feed/ 0 رهنگاشت برند: آینده را برای برند خود گام به گام ترسیم کنید https://alijah.work/%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/ https://alijah.work/%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/#respond Thu, 05 Oct 2017 20:03:07 +0000 https://alijah.work/?p=4024 رهنگاشت برندبه عنوان اصلی ترین مرحله از پیاده سازی پس از هویت سازی و تشکیل معماری برند، لازم است تا برای برند خود آینده نگری کنیم. این برنامه ریزی برای آینده معمولا از ۲ تا ۵ سال می تواند متغیر باشد. در واقع در رهنگاشت برند مشخص خواهیم کرد که چشم انداز برند ما چیست و […]]]> https://alijah.work/%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af/feed/ 0 هویت بصری برند: آخرین مرحله از هویت سازی برند https://alijah.work/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/ https://alijah.work/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/#respond Fri, 29 Sep 2017 22:51:50 +0000 https://alijah.work/?p=3991 هویت بصریآخرین مرحله در هویت سازی برند که متاسفانه در بسیاری موارد به عنوان اولین مرحله و یا بعضا تنها مرحله در نظر گرفته می شود، تشکیل هویت بصری برند است. این مرحله باید آخرین مرحله باشد چون خروجی تمامی مراحل قبلی در فرایند هویت سازی برند اعم از جایگاه یابی، شخصیت پردازی، پیام برند و […]]]> https://alijah.work/%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b5%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-%d9%87%d9%88%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c/feed/ 0 ۱۰۰ برند برتر سال ۲۰۱۷ میلادی توسط موسسه معتبر اینتر برند معرفی شد https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-2017/ https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-2017/#respond Mon, 25 Sep 2017 19:17:46 +0000 https://alijah.work/?p=3805 برترین برندهای جهان۱۰۰ برند برتر و برگزیده امسال را بشناسید. امسال همانند سالهای گذشته کمپانی معتبر اینتربرند، ۱۰۰ برند برتر جهان در سال ۲۰۱۷ را معرفی کرد که در این پست به معرفی برند های برتر می پردازیم. برای آشنایی ضمنی با شیوه های بررسی ارزش برند می توانید این پست را مطالعه بفرمایید. هرچند اینتربرد و […]]]> https://alijah.work/100-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1-2017/feed/ 0 شخصیت برند: پیام برند ، تفاوت آن با شعار تبلیغاتی و امتداد آن به تعهد برند https://alijah.work/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1/ https://alijah.work/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1/#respond Fri, 22 Sep 2017 15:55:24 +0000 https://alijah.work/?p=3772 پیام برندوقتی حد و مرز برند تعیین شود (جایگاه یابی) و مدل شخصیتی آن نیز مشخص گردد، وقت آن است که به آن یاد دهیم چگونه سخن بگوید که هم جایگاه خود را تثبیت کند و هم هویت خود را نمایان. چرا که ما تمام این کارها را نکرده ایم که این سند محرمانه باشد و […]]]> https://alijah.work/%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b9%d8%a7%d8%b1/feed/ 0 وقتی شما در دسته خود اولین نیستید برای جایگاه یابی (Positioning ) موفق چه باید بکنید؟ https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/ https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/#respond Thu, 21 Sep 2017 19:27:39 +0000 https://alijah.work/?p=3757 جایگاه یابی محصول و خدمات خود وقتی در یک طبقه یا دسته محصول اولین نیستید را چکونه انجام می دهید؟جایگاه یابی (Positioning ) برای برندهایی که اولین در صنعت خود نیستند! مطلبی درباره جایگاه یابی، از پدر جایگاه یابی جهان، آقای آل ریز| ۲۰ سال پیش، من (آل ریز ) و جک تاروت ( که به تازگی درگذشته است، مترجم) در کتاب “۲۲ قانون تغییرناپذیر بازاریابی” نوشتیم :” قانون اول: اول بودن بهتراز بهتر […]]]> https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d8%a8%d9%82%d9%87-%d9%85%d8%ad%d8%b5%d9%88%d9%84/feed/ 0 جایگاه یابی برند: تعیین ارزش اصلی براساس تعریف محصول/سرویس https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7/ https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7/#respond Fri, 15 Sep 2017 16:16:55 +0000 https://alijah.work/?p=3740 جایگاه یابی برنددر حوزه برندینگ، شما قرار نیست یک اسم به مشتری بفروشید. مطمئن باشید حتی اگر امروز بعضی از برندها نسبت به محصولات مشابه قیمت بیشتری دارند، حتما در حال ارائه ارزش هایی هستند که مشتریان به دنبال آن می گردند. در واقع تمایز می تواند قدرت برند را افزایش دهد هر چند که در ادامه […]]]> https://alijah.work/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a7%d8%b5%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7/feed/ 0