بی فرهنگی تبلیغاتی در اینفلوئنسر مارکتینگ و عواقب وخیم آن

بی فرهنگی تبلیغاتی

  یادداشتی درباره ی مفهوم “بی فرهنگی تبلیغاتی” و موضوعات اخیر فضای اینفلوئنسر مارکتینگ   فرهنگ یک جامعه هم شامل جنبه های نامحسوس –عقاید،اندیشه ها و ارزش هایی که محتوای فرهنگ را میسازد- و هم جنبه های محسوس و ملموس است –اشیاء، نمادها یا فناوری که بازنمود محتوای یاد شده است (آنتونی گیدنز). در دنیای مدرن با رشد سرسام آور تکنولوژی و نزدیک شدن فرهنگ ها به یکدیگر، محتواهای فرهنگی سریعتر از روزگاران گذشته، دچار تغییر و تحول می شوند، گاهی این دگرگونی، به قدری سریع اتفاق می افتد که کلیت جامعه در هضم آن دچار مشکل میشود. با ظهور…

بیشتر بخوانید
2
اشتراک‌گذاری