استراتژي تبليغاتي

تــب تبلیغات ! یا مد زدگی در تبلیغات ایران

تــب تبلیغات ! یا مد زدگی در تبلیغات ایران

تــب تبلیغات ! در دنیای کنونی، دیگر کمتر جایی را می‌توان یافت که در آنجا اثری از تبلیغات تجاری به چشم نخورد. دست ‌اندرکاران تبلیغات تجاری، علاوه بر رسانه‌های گروهی مرسوم مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات، کامپیوتر و اینترنت پارا فراتر گذارده و به سمت رسانه‌های دیگری...

ادامه مطلب
Send this to a friend