بازاریابی مستقیم

بازاریابی مستقیم در روز مادر به کمک مادران می آید

بازاریابی مستقیم در روز مادر به کمک مادران می آید

خرده فروشی Oechsle با برنامه بازاریابی مستقیم مادران را خوشحال کرد طبق سنت هر سال فرزندان برای مادرانشان در روز مادر هدیه می خرند. گاهی این هدایا را مادران دوست ندارند. خرده فروشی Oechsle در کشور پرو همین مساله را تبدیل به فرصتی برای یک برنامه پروموشن جذاب کرده و با...

ادامه مطلب
Send this to a friend