حوادث تروریستی پاریس

ستاره هایی که برای همیشه خاموش شدند

ستاره هایی که برای همیشه خاموش شدند

ستاره هایی که برای همیشه خاموش شدند / رسم بر این بود که به معرفی شخصیت های برجسته و شرکت های تبلیغاتی می پرداختم. اما حوادث تروریستی هفته گذشته در پاریس، علاوه بر آنکه باعث شد نگاهمان مجددا به تمام قربانیان خشونت و تروریسم -مانند مردم بیگناه فلسطین، سوریه، لبنان،...

ادامه مطلب
Send this to a friend