ستاره هایی که برای همیشه خاموش شدند

کشته شدگان شرکت تبلیغاتی هوس در حوادث تروریسی پاریس

ستاره هایی که برای همیشه خاموش شدند / رسم بر این بود که به معرفی شخصیت های برجسته و شرکت های تبلیغاتی می پرداختم. اما حوادث تروریستی هفته گذشته در پاریس، علاوه بر آنکه باعث شد نگاهمان مجددا به تمام قربانیان خشونت و تروریسم -مانند مردم بیگناه فلسطین، سوریه، لبنان، ترکیه ، عراق  و فرانسه- معطوف شود، روال همیشگی این ستون را نیز تحت تاثیر قرار داد. اشتراک گذاری اشتراک گذاری

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری