روش بازاریابی مواد غذایی

نکات مهم بازاریابی و تبلیغ مواد غذایی

نکات مهم بازاریابی و تبلیغ مواد غذایی

بازاریابی و تبلیغ مواد غذایی بایدها و نبایدها چندی پیش فرصتی دست داد تا در آستانه نمایشگاه مواد غذایی، مصاحبه نسبتا مفصلی داشته با نشریه چاپ و تبلیغات داشته باشم . در این مصاحبه سعی کردم نکات ظریف و کاربردی تبلیغات، بازاریابی و مدیریت برند را در این محصولات در حد...

ادامه مطلب
Send this to a friend