مشکلات رانندگان اسنپ و تپسی

اندر احوالات شعارهای غیرواقعی اسنپ و تپسی

اندر احوالات شعارهای غیرواقعی اسنپ و تپسی

شرایطی که اسنپ و تپسی نمی توانند به شعارهای تبلیغاتی خود عمل کنند! اتفاقی که بارها و بارها برای مسافران اسنپ و تپسی میفتد و بنظر میرسد هیچکدوم هم ترتیب اثر خاصی نمی دهند، ریشخند کردن مسافران توسط رانندگان این دو سرویس است. به این صورت که آنها در جاهای پرمسافر و...

ادامه مطلب
Send this to a friend