کانال تخصصی تلگرام

کانال تخصصی رادیو در حوزه تبلیغات و برندینگ در تلگرام

کانال تخصصی رادیو در حوزه تبلیغات و برندینگ در تلگرام

کانال تخصصی رادیو به علم تبلیغات، بازاریابی و برندینگ می پردازد. در میان گروه ها و کانال های مختلف که در نرم افزار اطلاع رسان تلگرام موجود است جای خالی یک کانال که به مباحث علمی در حوزه مدیریتی بویژه تبلیغات ، بازاریابی و مدیریت برند بپردازد، خالی بود. بنابراین به کمک...

ادامه مطلب
Send this to a friend