شخصیت برند: رویکردهای انتخاب نام برای برند/محصول و تفاوت آن با سبک یا روش

رویکرد انتخاب نام

وقتی می خواهید به معماری برند خود نام جدیدی اضافه کنید و یا اگر برای انتخاب اولین نام تجاری در ابتدای راه هستید، آیا می دانستید قبل از رجوع به کتاب های اسم و تلاش برای پیدا کردن نامی که به دلتان بنشیند، ابتدا باید رویکرد مورد نظر خود را مطابق پیام اصلی برند خود انتخاب کنید، که خود این پیام نیز پس از جایگاه یابی و شخصیت پردازی تعیین شده است؟ اینکه میگویم رویکرد و نه روش یا انواع روش ها، به این دلیل است که آنها پس از انتخاب رویکرد معنا می یابند ولی بعضا بدون توجه به…

بیشتر بخوانید
1
اشتراک‌گذاری